מפתח עבור גיר של קידוח צ’אק

מפרט טכני

מפתח עבור גיר של קידוח צ'אק/ZEZ 113 & ZEZ 116
מס 'הזמנה                                                 תיאור

ZEZ 113

ZEZ 116