מקדחת סחף DIN 228

מפרט טכני

מקדחת סחף DIN 228 /ZAS 002 & ZAS 003
מס 'הזמנה                                                 תיאור

ZAS 002 MK 2   DIN 228