שינוי מהיר סטנדרטי עבור חץ ארוך

מפרט טכני

שינוי מהיר סטנדרטי עבור חץ ארוך/GSE
מס 'הזמנה                                                 תיאור

GSE 103 GSE 114 מידה 1 M3 M14

G2 205 GSE 222 גודל 2 M5 M24

GSE 314 GSE 330 מידה 3 M14 M30

הכנסת שינוי מהיר סטנדרטי גודל 1, 2, 3