שינוי מהיר עם חיכוך המצמד עבור חור בליינד

מפרט טכני

שינוי מהיר עם חיכוך המצמד עבור חור בליינד/GSS
מס 'הזמנה                                                 תיאור

GSS 205 GSS 222

GSS 312 GSS 330

GSS 420 GSS 442

הכנסת שינוי מהיר עם קלאץ' בטיחות בגודל 2,3,4