שינוי קידוח מהיר צ’אק עבור ברזים

מפרט טכני

שינוי קידוח מהיר צ'אק עבור ברזים/GSW
מס 'הזמנה                                                 תיאור

GSW 222 גודל 2 MK 2

GSW 331 גודל 1 ח"כ 3

GSW 332 גודל 2 MK 3

GSW 333 גודל 3 MK 3

GSW 442 גודל 2 MK 4

GSW 443 גודל 3 ח"כ 4

GSW 444 גודל 4 MK 4

GSW שינוי מהיר chucks התרגיל:

בגרסאות MK2 ,MK3 MK4 GSW שינוי אם ניקח את השינוי המהיר ב- GSE או בשב"כ.