פילר מגנטי

מפרט טכני

פילר מגנטי/MBS 300
מס 'הזמנה                                                 תיאור

MBS 300

בשימוש במעמד קידוח מגנטי זה, אתהיכול להמיר את מכונת הקידוח הידנית שלך לתוך מכונת קידוח מגנטית. מעמד הקידוח המגנטי מתאים למכונות קידוח ידניות מסחריות קוטר צווארון 43 מ"מ.לפיכך, מגנט רב עוצמה מאפשר עבודה אופקית עושה עבודה תקורה בבטחה. (ליישומים אלה,יש להשתמש בנוסף בשרשרת בטיחות.) במרכבה יש שבץ עובד של180 מ"מ.