גלגל שיניים קידוח – MAB 100, MABASIC 200, MABASIC 400, AkkuMAB 3000 & AutoMAB 350

מפרט טכני

גלגל שיניים קידוח - MAB 100, MABASIC 200, MABASIC 400, AkkuMAB 3000 & AutoMAB 350/ZBI 113 & ZBI 116
מס 'הזמנה                                                 תיאור

ZBI 113 1/2 " x 20 NF 1 - 13 mm

ZBI 116 1/2 " x 20 NF 2.5 - 16 mm