הפחתת בוש

מפרט טכני

הפחתת בוש /ZRH
מס 'הזמנה                                                 תיאור

ZRH 210 Outside: MT2 Inside: MT1

הפחתת בוש