מאריך בוש DIN 2178

מפרט טכני

מאריך בוש DIN 2178 /ZVH 220
מס 'הזמנה                                                 תיאור

ZVH 220 בחוץ: MT2 ו בפנים: MT2

ZVH 230 בחוץ: MT2 ו בפנים: MT3

ZVH 320 בחוץ: MT ו בפנים: MT2

ZVH 330 בחוץ: MT3 ו בפנים: MT3

הרחבה בוש