מערכת שינוי קידוח מהירה צ’אק ללא מפתח

מפרט טכני

מערכת שינוי קידוח מהירה צ'אק ללא מפתח/ZSS 200
מס 'הזמנה                                                 תיאור

ZSS 200 MT2

ZSS 300 MT3

מערכת שינוי קידוח מהירה צ'אק ללא מפתח