מקדחת פעולה מהירה צ ‘אק – MAB 100, MABASIC 200, MABASIC 400, AkkuMAB 3000 & AutoMAB 350

מפרט טכני

מקדחת פעולה מהירה צ 'אק - MAB 100, MABASIC 200, MABASIC 400, AkkuMAB 3000 & AutoMAB 350/ZSI 113 & ZSI 116
מס 'הזמנה                                                 תיאור

ZSI 113 1/2" x 20 NF 1 - 13 mm

ZSI 116 1/2" x 20 NF 3 - 16 mm